Społeczno-kulturowy wymiar zetknięcia się muzyki rozrywkowej z nowymi technologiami

Artykuł, jaki ukazał się pod tym tytułem w tomie Media – kultura popularna – polityka: wzajemne oddziaływania i nowe zjawiska, pod redakcją Joanny Bierówki i Katarzyny Pokornej-Ignatowicz (Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2014). Udostępniony w Repozytorium Krakowskiej Akademii im. AFM na licencji Creative Commons.

Link do artykułu: http://hdl.handle.net/11315/28142

Przedstawiam w nim zmiany w obrębie odbioru (gromadzenia i słuchania) muzyki, jej jakości (nośniki i formaty nowych mediów), aż do polityki dominujących koncernów muzycznych i jej wpływu na kulturę fanów. Ważną częścią tekstu są obserwacje zmian w popkulturze, wynikające z aktywności artystów i roli mediów muzycznych (np. „MTV”). Wszelkie rozważania zebrane zostały w opis poszczególnych dekad, wraz z przybliżeniem ról, jaką pełniły w nich pojawiające się rozwiązania technologiczne. Miłej lektury!

LOADING