Dziennikarstwo i media muzyczne a polityka [Scriptorium, 2020]

Tym razem cała publikacja pod moją współredakcją. 14 różnych artykułów, których wspólnym mianownikiem jest oczywiście muzyka, widziana przez pryzmat polityki, także tej kulturowej.

Wewnątrz mój tekst pt. “Muzyczne transgresje w XX i XXI wieku. Trend, tendencja, czy stałe zjawisko?” Całość do przeczytania w tomie, tu jedynie abstrakt, mam nadzieję, dla zachęty:

“Artykuł opisuje zjawisko muzycznych kooperacji we współczesnej muzyce popularnej, kładąc szczególny nacisk na transpozycje w terminologii oraz charakter muzycznych współpracy. Zmiany, z jakimi na przestrzeni ostatnich dwóch-trzech dekad boryka się przemysł muzyczny, mają bowiem nie tylko charakter technologiczny czy ekonomiczny. Ich istotnym aspektem jest transformacja kulturowa, której refleksem są zorientowane na współpracę przedsięwzięcia artystyczne. Takie inklinacje kooperacyjne skutkują coraz niższym poziomem artystycznym, wpisują się w „trend” popkulturowego rozmywania gatunków, mają znaczący wpływ na proces tworzenia, opisu, a w konsekwencji – odbiór muzyki.”

Wnętrze publikacji, czyli spis treści
LOADING